Tjen nevroner

TopQuizz mer du deltar, jo mer du tjener nevroner!

En av din quiz er publisert på nettstedet
+50
nevroner
Tilkobling TopQuizz
+5
nevroner / dag
Spill en quiz
+2
nevroner
+1
nevron / riktig svar
+1
nevron / riktig svar
Slette en quiz publisert
-50
nevroner
Ingen ruter TopQuizz for mer enn 7 dager
-10
nevroner
Utover 7 dager
-1
nevron / dag

NETTSIDER Å OPPDAGE!