Subsea2
Eksamensforbredelse.
etter tianr
18 problemer
1. I forbindelse med oljereservoar så forekommer en ugjennomtrengelig bergart som :
a Sikrer stabilt fjell for brønnboring
b Hindrer olje og gass å unnslippe oppover
c Hindrer sjøvann å strømme inn i reservoaret
2. Med ''Recovery factor'' mener vi :
a Et estimat på hvor mye olje som kan utvinner
b Hvor fort trykket stabiliseres etter en tapping av reservoaret
c Forholdet mellom vann og olje i et reservoar
3. Ordet petrolium kommer fra Latin og er sammensatt av :
a Petra = stein og olum = olje (steinolje i motsetning til plantolje fra peanøtter)
b Petro = ''peter sine'' + leum = ''lemmer'' (katolsk opprinnelse senere siste olje)
c Petro = ''det som skaper'' + leum = ''bevegelse'' (har med energi å gjøre'')
4. Seismikkteknologi bygger på
a Røntgenstråler som viser ulike lag
b Akustiske bølger som reflekteres fra ulike lag
c Hurtigboring i lav hastighet
5. Hva er et hydrokarbonreservoar ?
a Undergrunnens ansamlinger av hydrokarboner i porøs stein
b Det er flytende olje som finnes på toppen av vannfylte formasjoner
c Et såkalt steinlokk som hindrer hydrokarboner fra å strømme til overflaten
6. Hvordan er brønnen holdt stabil under boring ?
a Ved å bore så fort at leira i hullet ikke får tid til å svelle
b Ved å installere en casing string(beskytelsesrør)
c Ved å benytte boreslam med passende tetthet
7. Hvor trenger man flexibilitet i et XT system ?
a I brønnhode
b I forbindelsen mellom XT og manifoild
c I tubing hanger
8. Hva menes med satelitt XT ?
a XT står for seg selv på havbunnen
b Ett XT er plassert på en template(bunnramme) med plass til minimum 4 XT
c XT uten ledewire
9. Hvorfor har man overvåkning av annulus (hulrom mellom foringsrør og prod.rør) :
a For å overvåke oljen som produseres
b For å overvåke hulrommene i hydrauliske koblinger
c For å overvåke og ta prøver av lekkasje fra kontroll linjer og/eller lekkasje fra produksjonsrør
10. Hvilke faktorer påvirker ikke installsjonen av subsea strukturer ?
a Tilgjengelighet av kranbåt
b Reservoarets egenskaper
c Vanndybde
d Værforhold
11. Brønnvekst avhenger av :
a Tilgjengelighet av kranbåt
b Reservoarets egenskaper
c Vanndybde
d Værforhold
12. Fleksibilitet i rør er oppnådd gjennom :
a Svingbare flenser
b Ventiler
c Sensorer
d Hvordan rørene er laget i 3d rom
13. HOST er en forkortelse for :
a Holst over ship template
b Heavy offshore template
c Hinge over subsea template
d Heavy work over subsea template
14. En ventil kan bli åpnet/lukket ved hjelp av :
a Rov, hydraulikk, elektronisk og fjører
b Hydraulikk, elektrisitet og fjører
c Rov, elektrisitet og fjører
d Rov, hydraulikk og elektrisitet
15. Hva er funksjonen til en subsea hydraulisk akkumulator ?
a Å lagre oljen som returneres fra de hydrauliske aktuatorene under stengeoperasjon
b Å lagre elektrisk energi subsea i tilfelle svikt i den hydrauliske kraft enheten
c Lagre energi subsea slik at man unngår trykkreduksjonen i umbilicalen når man skal åpne ventiler, for å oppnå redusert åpningstid av ventilene
16. Hva står forkortelsen WBS for ?
a Work breakdown structure
b Wolds best structure
c Work better subsea
17. Hvilke faktor er viktig i design av manifoild ?
a Strømningsforholdet for oljen i rørene
b Indre og ytre trykk
c Termisk utvidelse
d Tilkobling til XT
18. Hva er betegnelsen på testen som regnes som en avsluttende del av leverandørens fabrikasjon ?
a Stack up test
b Functional approval test
c Factory acceptance test
d System integration test