Apostlenes gjerninger - Kapittel 1
En kort kunnskapsquiz om bibelens bok Apostlenes gjerninger, kapittel 1 - 2. Quizen avsluttes med flere refleksjonsspørsmål som du kan ta med deg inn i hverdagen.
etter MorganF
6 problemer
1. Etter oppstandelsen, hva var det Jesus primært snakket med disiplene om?
a Guds rike
b Disippelskap
c Den Hellige Ånd
2. Hva anser mange bibelfortolkere er nøkkelverset i Apostlenes gjerninger?
a Kapittel 2, vers 4
b Kapittel 1, vers 8
c Kapittel 6, vers 7
3. Hva bad Jesus disiplene aller først om å gjøre?
a Vitne i Jerusalem
b Ikke forlate Jerusalem, men vente...
c Være vitne om Jesu oppstandelse
4. Hvor mange av disiplene ble fylt av Ånden og talte i tunger?
a 3000
b 120
c Alle
5. Hvem holdt den første pinsepreken i historien?
a Jesus
b Mattias
c Peter
6. Hvilken av profetene refererer pinsetaleren fra?
a Malakia
b Jesaja
c Joel