Minecraft PE
En quiz om Minecraft PE.
etter The Pe Bro
10 problemer
1. Hvilken av disse tingene kommer i minecraft PE 0.11.0?
a Båter,hester,fisk og ghasts.
b Båter,flaggermus,fisk og Skins.
c Fisk,salmon,magma cubes og magma cream.
d Båter,hester,ghasts og skins.
2. Hvor mange typer sverd finnes det?
a 6
b 3
c 4
d 5
3. Hvor mye ull kan du få av en sau når du dreper den?
a 0-2
b 1
c 1-2
d 0-1
4. Hvor mye liv gir melon stykker deg etter du har spist dem?
a 1
b 2
c 1 og et halvt
d Et halvt
5. Kan man lage ull?
a Ja
b Bare under jorda
c Nei
d Bare med et crafting table
6. Hva heter personen du spiller som?
a Alex
b Steven
c Steve
d Aleks
7. Hvor mange liv har en enderman?
a 10
b 15
c 5
d 20
8. Hvor mange bone meals får du av et bein?
a 1
b 2
c 3
d 4
9. Hvor mange rustninger finnes det?
a 3
b 4
c 5
d 6
10. Går det an å knuse bedrock?
a Ja
b Nei
c Bare med dimond hakke
d Bare i creative mode