Elever har fått bedre karakterer
QUIZ - Hvor mye husker du?
etter marshka1
13 problemer
1. Når kom en ny regel om fravær?
a For fire år siden
b I fjor
c I år
d For fire uker siden
2. Hvor mye fravær kan man ha på videregående skole?
a Femti prosent
b Ti prosent
c Femten prosent
d Ti timer
3. Hva betyr ,,et fravær'' på polsk?
a Inicjatywa
b Nieobecnosc
c Wsparcie finansowe
d Ocena
4. Hvordan sier du på norsk ,,obniżać''?
a å øke
b å synke
c å stige
5. Når skal fraværs-grensen fungere igjen?
a Fra den første august
b Fra den første juli
c Til neste år
d Det står ikke i artikkelen
6. Hva sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding?
a Hun sier at elevene skulker mer enn tidligere.
b Hun sier at elevene er mer på skolen.
c Hun sier at elevene lærer mindre.
d Hun sier at elevene får dårligere karakterer.
7. Har fraværs-grensen vært positiv for de fleste?
a Ja
b Nei
c Vet ikke
d Ikke helt
8. Hvordan sier man ,,wyzwanie'' på norsk?
a Et fravær
b En utfordring
c En pressemelding
d Et besøk
9. Hvordan sier man ,,przedmiot szkolny'' på norsk?
a Fraværs-grensen
b Et fag
c En elev
d En rapport
10. Hvordan sier man ,,wyzszy'' på norsk?
a Mindre
b Høyest
c Høy
d Høyere
11. Hvordan sier man ,,liceum'' på norsk?
a Grunnskole
b Barneskole
c Videregående skole
d Ungdomsskole
12. ,,Å være til stedet'' betyr ,,być na miejscu'' på polsk. Er det rett eller galt?
a Ja
b Nei
13. Hva betyr ,,en årsak'' på polsk?
a Nieobecnosc
b Konferensja prasowa
c Przedmiot
d Przyczyna